Facultatea, nedreptăţile şi rezolvarea lor

2
Facultatea, nedreptăţile şi rezolvarea lor

Nu am vorbit mult în online de subiectul acesta, însă acum, când am toate datele, vă povestesc. Şi fac acest lucru ca să fie un punct de pornire atât pentru studenţii care preferă să tacă atunci când ştiu că au dreptate, cât şi pentru profesorii care se grăbesc să judece o situaţie şi nu mai ştiu cum să cedeze la un moment dat şi să-şi recunoască greşeala.

În Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, a Universităţii din Bucureşti, unde sunt masterand în ultimul an, am fost implicată într-un scandal de plagiat. La început am crezut că e o glumă şi că mai lipseşte un zero lângă acel unu de pe lista cu note…

Vreau să spun înainte de toate că între mine şi profesoara respectivă nu au mai existat discuţii, conflicte sau neînţelegeri înainte de această situaţie. Era primul semestru când o aveam ca profesoară. Iar pe primul material predat la aceeaşi materie am avut nota 10.

Ca să înţelegeţi despre ce e vorba, reproduc integral memoriul adresat domnei decan, pe care l-am despus şi l-am înregistrat la secratariat cu numărul 2/16.01.2014 şi în care am povestit întâmplările.

Subsemnata, Corina Matei, studentă la masteratul de Jurnalism Tematic din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Univeritatea din Bucureşti, vă iniţiez prezentul memoriu pentru a vă supune atenţiei o situaţie în care consider că am fost nedreptăţită.

Sunt studentă la această facultate încă din anul I de licenţă, la specializarea Jurnalism. Am terminat facultatea cu o medie generală 9,23 şi cu o medie la licenţă de 8,84 şi am ales să rămân în această facultate, deoarece am considerat ca este o instituţie serioasă şi am decis să pun pe primul loc plusurile acestei facultăţi. În cadrul ei, am obţinut şi o bursă Erasmus la Universidad Complutense de Madrid din Spania, de unde m-am întors cu o medie generală de 9,6. În alte cuvinte, pe parcursul acestor ani am demonstrat ca sunt o studentă serioasă şi cinstită.

Acum, în ultimul an de masterat, m-am confruntt cu o situaţie neplăcută la cursul de Jurnalism Economic, predat de doamna conf. univ. dr. Raluca Radu. În cadrul acestui curs, am avut de realizat două articole de specialitate. La primul articol, o analiză, am obţinut nota 10. La cel de-al doilea a trebuit să fac un interviu pe domeniul economic. Am ales să-l fac cu o cunoştinţă, Ana P., care este broker, pe tema pieţei de capital, tranzacţiilor şi activităţii ei ca brocker. Am contactat-o, am vorbit cu ea despre ce vreau să discut, mi-a explicat anumite lucruri şi concepte cu care eu nu eram familiarizată, mi-a făcut sugestii despre ce putem aduce în discuţie. Pe unele le-am acceptat, considerându-le pertinente, pe altele nu. Ana P. s-a documentat, şi-a făcut câteva notiţe, iar peste câteva zile am realizat interviul. Ţin să precizez că în cursul interviului, când mi-a oferit definiţiile, intervievata a citit de pe notiţe, lucru care nu m-a surprins având în vedere natura tehnică a termenilor.

Acest interviu l-am predat la cursul de Jurnalism Economic, iar pe data de 13 ianuarie, m-am regăsit pe lista cu nota 1. Am crezut ca este o greşeală, am contactat-o pe doamna profesoară, care mi-a spus că aceea este nota reală. În document, aveam subliniate două propoziţii cum că ar fi copiate de pe internet. Ambele sunt concepte teoretice, definiţia pieţei de capital şi modul de evoluţie al activelor finaniare, care au fost prezentate de intervievată.

În urma acestui răspuns, am încercat să discut cu doamna profesoară în vederea explicării situaţiei şi soluţionării ei. Am explicat că interviul este real, că persoana este reală şi are funcţia de broker, că poate fi contactată, că într-adevăr a avut notiţe în timpul interviului şi ca niciodată nu m-am gândit să caut fiecare propoziţie spusă de ea pe internet. Nu am primit răspuns. Din proprie iniţiativă, am fost din nou la intervievată şi am rugat-o să-mi redefinească elementele, apoi am trimis o a doua variantă a materialului.

Apoi, marţi, în data de 14 ianuarie, am încercat să vorbesc despre acest subiect la facultate. Am reuşit să discut la oră în faţa colegilor, care au fost de partea mea. Am discutat mult, cu exemple absurde ale situaţiei în care mă aflu. Însă nici aşa, doamna profesoară nu a considerat că sunt nevinovată, ci m-a numit „complice la fraudă”  şi că am făcut „interviu cu o proastă”, aşa că voi rămâne cu nota 1 pe acest articol. Tot în cadrul cursului, de faţă cu colegii mei, doamna profesoară m-a acuzat de plagiat şi m-a ameninţat că îmi face propunere de exmatriculare dacă mai insist să îmi menţin poziţia.

Deşi voi intra în examen, deoarece media s-ar face între cele două articole, apoi între media articolelor şi examen – lucru afirmat de doamna profesoară la finalul cursului, în faţa colegilor –, consider că este totuşi o nedreptate la mijloc, deoarece niciodată nu am avut intenţia de a copia ceva. Nu am contrazis-o pe intervievată, fiind un domeniu la care nu mă pricep.

În finalul orei de marţi, am încercat să propun, pentru mine şi pentru colega mea, Tatiana Macovei, care este în aceeaşi situaţie, să facem alt articol de specialitate, pe alt subiect, cu altă persoană, în timp record. Propunerea mea a fost respinsă categoric.

Ana P. poate fi contactată la **********@traderxp.com sau telefonic, la numărul 076*******, pentru a confirma veridicitatea interviului.

Mai mult, în suportul de curs de la Jurnalism Economic, este scris: „Copierea oricărui material este inacceptabilă; în asemenea cazuri, nota finală a studentului este automat 1.” Iar eu nu am copiat niciun material. Ci l-am lucrat personal.

Ataşez cele două variante ale interviului, prima (anexa 1) şi a doua, corectată (anexa 2).

Vă rog sa luaţi în considerare această situaţie, pentru schimbarea notei.

 

Acest memoriu este redactat în trei exemplare,

Doamnei Decan, Conf. univ. dr. Viorica PĂUŞ,

Doamnei Prodecan Conf. univ. dr. Mirela LAZĂR,

Doamnei Prodecan Conf. univ. dr. Raluca RADU

           

Cu stimă,

Corina Matei

La data de 17 februarie, s-a întrunit o comisie specială pentu a audia părţile implicate. Atunci am avut ocazia să povestesc mai în detaliu ce s-a întâmplat şi cum a decurs interviul.

Verdictul l-am aflat, mai mult sau mai puţin oficial, pe la începutul lunii martie. Ştiam că e în favoarea mea, dar că totuşi voi fi acuztă de neatenţie. Ce mai conta, nu era plagiat!

Dar trebuia să primesc decizia oficială, semnată şi ştampilată, în maximum o lună de la întrunire, însă nu s-a mai întâmplat aşa. Am tot aşteptat şi aşteptat şi am întrebat de nenumărate ori la secretariat de decizie şi nimeni nu ştia nimic.

 

Aşa că joi, 29 mai 2014, am fost la doamna decan în audienţă să semnalez asta, apoi am depus şi înregistrat o altă foaie prin care ceream un răspuns oficial din partea comisiei.

Abia miercuri, în data de 4 iulie 2014, am primit foaia mult aşteptată. Verdictul final este în favoarea mea: NU există plagiat în materialul meu, iar nota trebuie modificată. Pe de altă parte, am fost acuzată de neglijenţă profesională. În fine, eu ştiu că nu am voie să modific spusele intervievatului meu, ci doar să editez cât să nu modific sensul. Mai ales că era vorba de o definiţie de specialitate. Dar, pe viitor, o să verific inclusiv interviurile cu un program de anti-plagiat…că na, niciodată nu se ştie.

În urma deiziei, doamna profesoară a dispus mărirea notei mele finale cu un punct 🙂

Răspunsul comisiei îl redau intergral cum l-am primit:

Referitor la memoriul inaintat Facultatii de Furnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC) sub numarul 2/16.01.2014, de catre studenta Corina Matei, anul II la Masterul de Jurnalism Tematic,

Comisia numita de Decanul FJSC si formata din prof.dr. Marian Popescu, prof.dr. Mihai Coman si asist.drd. Daniel Mihai Dragnea, intrunita in sedinta din data de 17 februarie 2014, ora 12.00, la sediul FJSC, cu convocarea petentei Corina Matei si a doamnei conf.dr. Raluca Radu, in calitate de cadru didactic coordonator (ambele fiind prezente la lucrarile Comisiei), 
Analizand continutul memoriului depus de petenta si raspunsul scris al d-nei conf.dr. Raluca Radu, cu documentatia depusa de parti, 
Luand in considerare precizarile facute de parti cu privire la modalitatea de efectuare a lucrarii solicitate in cadrul activitatii de evaluare aferente masterului amintit,

Comisia constata ca in redactarea continutului unui interviu pe teme de piata de capital, interviu luat de petenta unui specialist in domeniu, s-au strecurat mai multe pasaje de specialitate pe care persoana intervievata le-a prezentat ca fiind ale sale, cand in realitate fusesera preluate de aceasta din diverse surse, avand asupra sa notite in cadrul interviului. Pasajele incriminate contin definitii si concepte larg uzitate in terminologia materiei pietei de capital, incat pot fi cu usurinta identificate in diverse surse bibliografice disponibile pe Internet. Fata de acuzatiile de plagiere a acestor pasaje, petenta a aratat in cadrul audierii ca nu a depus diligente de identificare si editare a textului interviului, considerand ca acesta este asumat ca atare de catre specialistul intervievat. Cadrul didactic coordonator arata ca a prezentat pe larg studentilor modalitati si metode de elaborare a interviului in cauza, ocazie cu care a subliniat importanta responsabilitatii editoriale pe care autorul interviului o are in elaborarea materialului publicistic final, autorul trebuind sa aiba un rol activ in cenzurarea materialului prezentat de intervievat, si nu un rol pasiv de simpla constatare a unor afirmatii si de editare mecanica a acestora.

Fata de aceste considerente, Comisia constata ca in cauza nu este vorba de o activitate de plagiere,  intrucat nu a existat niciun element din care sa se deduca intentia directa sau indirecta a autorului interviului de fraudare a operei sale; totodata insa, petenta nu a depus diligentele necesare pentru identificarea si semnalarea pasajelor neoriginale expuse de persoana intervievata, ci s-a rezumat sa preia in mod mecanic spusele acesteia ca fiind opinii proprii, fara a interveni in continutul editorial al interviului.
In consecinta, desi nu s-a produs un plagiat, ramane ca fiind necesara sanctionarea petentei pentru atitudinea pasiva manifestata cu ocazia realizarii interviului, concretizata intr-o practica academica deficitara, fiind exclusa insa notarea cu nota 1 a materialului respectiv (nota atribuita de obicei materialelor fraudate). 

Predau totodata doamnei Voda procesul verbal de atunci.

Cu stima,

Daniel Mihai Dragnea

Am fost acuzată pe nedrept, am reacţionat şi am învins, măcar simbolic. Foarte multe persoane, mult mai multe decât m-aş fi aşteptat vreodată, m-au susţinut în demersul meu şi doresc să le multumesc şi pe această cale!

Cum am afirmat şi pe Facebook, a fost un lucru personal şi profesional, situaţia îmi aducea un prejudiciu de imagine. Sunt o persoană corectă şi care susţine dreptatea, nu aş fi putut să stau cu mâinile în sân după ce am fost nedreptăţită, iniţial ignorată (când am încercat să ofer explicaţii), iar apoi jignită şi ameninţată cu exmatricularea în faţa colegilor mei.

În rest, vreau ca demersul meu (da, a implicat nervi, stat pe culoare, alergat de la o persoană la alta) să nu fie văzută doar ca o dovadă de curaj, ci să fie o rampă pentru studenţi, să nu mai accepte nedeptăţi de teama notei finale sau de alte consecinţe, mai ales când ştiu sigur că au dreptate. Eu riscam chiar să nu mai intru în disertaţie – după cum mi-a spus o profesoară – deoarece deja mă puteam aştepta la orice pe parcurs…pentru că fost un conflict pe care l-am dus destul de sus şi eram dispusă să-l aduc până în faţa Rectoratului dacă nu se rezolva în facultate.

 

Comments

comments

  1. buna!poate sunt off topic,dar cautand detalii despre admiterea la masteratul de jurnalism tematic,am dat peste postarea ta.sunt absolventa a facultatii de litere si ma intereseaza un loc la buget in cadrul acestui masterat.cum se defasoara interviul?eseul,de bine de rau,il fac,dar interviul ma sperie.astept un raspuns.multumesc anticipat!

LEAVE A REPLY